Wersja Polska English Russian
JSU Pobierowo JSU Pobierowo JSU Sianożety JSU Noclegi Zakopane
JSU Pobierowo

 

Piękna wiosna, zapach pierwszego grilla i kilka kroków do morza to doskonały sposób na dany Weekend Majowy.  Przygotowaliśmy wypasioną ofertę z wieloma atrakcjami, które będą doskonałą formą spędzenia wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych!

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU


1.Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuję się do udostępniania Klientowi pokoju w OW Diament w Pobierowie, dla oznaczonej w rezerwacji liczbie osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

2. Dane organizatora usług Turystycznych , zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: JSU Sp. z o.o.
Siedziba: Jastrzębie Zdrój
Adres: ul. Rybnicka 6
NIP: 633-10-06-726
KRS: 0000107288
Nr. Zezwolenia organizatora turystyki: 188

 

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o których mowa w pkt.1

 

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.diament.jsu.pl

 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji mailem lub telefonicznie, w którym poinformuje klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

 

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy z terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty przelewem bankowym, powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonanego przelewu.

 

8. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt.7, recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

9.W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy pobierana jest zryczałtowana stawka nakładów poniesionych przez organizatora w związku z przygotowaniem imprezy w wysokości:
 -  10 % ceny imprezy przy rezygnacji do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  30 % ceny imprezy przy rezygnacji 30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  50 % ceny imprezy przy rezygnacji 20 - 11 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  70 % ceny imprezy przy rezygnacji 10 - 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  90 % ceny imprezy przy rezygnacji nie więcej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 

10. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 10:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.

 

11. JSU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (termin imprezy itp.) z przyczyn od niego niezależnych, awarii i wypadków losowych. Wówczas JSU Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczestnika o ewentualnej zmianie. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić JSU Sp. z o.o. o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z imprezy w terminie do 3 dni od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków umowy. W przypadku rezygnacji klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00.

13. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00.

 

 

JSU  Diament  - Lokalizacja
Zdjecia i filmy JSU  Diament
Atrakcje w okolicy JSU  Diament
Certyfikaty i nagrody - JSU  Diament
Facebook dołacz do nas JSU  Diament
   

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 1 osobą On-Line