Wersja Polska English Russian
JSU Pobierowo JSU Pobierowo JSU Sianożety JSU Noclegi Zakopane
JSU Pobierowo

 

Piękna wiosna, zapach pierwszego grilla i kilka kroków do morza to doskonały sposób na dany Weekend Majowy.  Przygotowaliśmy wypasioną ofertę z wieloma atrakcjami, które będą doskonałą formą spędzenia wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych!

 

Spędź z najbliższymi niezapomniane wakacje w Pobierowie! Nasze domki położone są zacisznym miejscu –z dala od dróg tranzytowych, w sąsiedztwie terenów leśnych. Jednocześnie blisko do plaży oraz centrum rozrywki w Pobierowie.  Tuż przy domku znajduje się miejsce parkingowe.

Na naszym ośrodku znajdziecie mnóstwo<a href="http://www.domki.jsu.pl/Nasze_atrakcje.html#c">atrakcji</a>atrakcji, min. boisko do siatkówki plażowej, nowoczesny plac zabaw oraz stół do pong-ponga. Nasi goście mogą również korzystać z atrakcji w hotelu DIAMENT, obok domków, np. z wewnętrznego figloraju dla dzieci, placu zabaw, Sali wielofunkcyjnej wyposażonej w telewizor 3D smart TV ( 55 cali), konsolę XBOX + kinect, Blu-ray, DVD, rowerów, rowerków biegowych, rowerów dla dzieci, rowerów z fotelikami lub z przyczepką, rowery tandem oraz z holem. Nasz ośrodek jest przyjazny dzieciom dlatego nasi goście mają możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego, wanienki, zastawy obiadowej czy innego sprzętu dziecięcego. 

Dla bezpieczeństwa naszych gości zapewniamy całodobowy monitoring.

Oferujemy również możliwość wykupienia posiłków lub całodziennego wyżywienia w stołówce OW Diament.

Od 200 PLN

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU


1.Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuję się do udostępniania Klientowi pokoju w OW Diament w Pobierowie, dla oznaczonej w rezerwacji liczbie osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

2. Dane organizatora usług Turystycznych , zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: JSU Sp. z o.o.
Siedziba: Jastrzębie Zdrój
Adres: ul. Rybnicka 6
NIP: 633-10-06-726
KRS: 0000107288
Nr. Zezwolenia organizatora turystyki: 188

 

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o których mowa w pkt.1

 

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.diament.jsu.pl

 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji mailem lub telefonicznie, w którym poinformuje klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

 

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy z terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty przelewem bankowym, powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonanego przelewu.

 

8. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt.7, recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

9.W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy pobierana jest zryczałtowana stawka nakładów poniesionych przez organizatora w związku z przygotowaniem imprezy w wysokości:
 -  10 % ceny imprezy przy rezygnacji do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  30 % ceny imprezy przy rezygnacji 30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  50 % ceny imprezy przy rezygnacji 20 - 11 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  70 % ceny imprezy przy rezygnacji 10 - 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 -  90 % ceny imprezy przy rezygnacji nie więcej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

 

10. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 10:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.

 

11. JSU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (termin imprezy itp.) z przyczyn od niego niezależnych, awarii i wypadków losowych. Wówczas JSU Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczestnika o ewentualnej zmianie. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić JSU Sp. z o.o. o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z imprezy w terminie do 3 dni od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków umowy. W przypadku rezygnacji klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00.

13. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00.

 

 

JSU  Diament  - Lokalizacja
Zdjecia i filmy JSU  Diament
Atrakcje w okolicy JSU  Diament
Certyfikaty i nagrody - JSU  Diament
Facebook dołacz do nas JSU  Diament

Newsletter


Dodaj Usuń

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o korzystnych promocjach i ofertach obiektu, podaj swój adres e-mail

 

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 3 osobą On-Line